Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Stadig flere kunder stiller krav til kvalitetssikring av prosessinstrumenter og prosessutstyr. For å sikre riktige målinger er det nødvendig å kalibrere måleinstrumentene med jevne mellomrom.

Kalibrering av densitetsmålere for væske

 • Kalibrering i området 600 til 1400 kgm³
 • Væskedensitet
 • Væskedensitometer av ulike fabrikater
 • Hydrometer (20 til 200 gm³)

Kalibrering av densitetsmålere gass

 • Kalibrering i området 0 til 400 kgm³)
 • Gassdensitometer av ulike fabrikater
 • Densitetsmålere med nitrogen, argon eller metan som medium

Kalibrering av trykk

Vår akkreditering på trykk dekker alle typer utstyr for gauge og absolutt trykk. Vi henter sporbarhet direkte fra LNE, Laboratoire national de métrologie et d'essais, www.lne.fr.

 • Kalibrering innen området 15hPa til 200MPa
 • Trykkmålere og -givere
 • Trykkreferanser
 • Barometer
 • Vakuum manometer
 • Trykkskrivere
 • Differensial trykkutstyr

Kalibrering av vekter & masse

Vi er et av få laboratorier i Norge som kan tilby akkreditert kalibrering av loddmasse og masse. Vi kalibrerer loddemasse i området 1 mg til 100 kg/1mg til 30 kg).

 • Laboratorievekter
 • Vekter opp til 100 kg
 • Loddmasse (referanselodd)
 • Masse til DWT

I tillegg kalibrerer vi lastceller/veieceller opp til 150 tonn.