Hva er EMAS?

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

Uavhengig tredjepart må dokumentere

Virksomheter som innfører EMAS må utarbeide et miljøprogram og dokumentere resultater i en miljøredegjørelse som sendes til Brønnøysundregisteret. Miljøredegjørelsen må godkjennes av en uavhengig tredjepart slik som Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Vi kontrollerer også arbeidet underveis.

Bedrifter som innfører EMAS må:

 • etablere et miljøstyringssystem
 • sikre at lover og regler på miljøsiden overholdes
 • foreta en kartlegging av hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • sette seg mål og utarbeide et miljøprogram
 • gjennomføre revisjoner for å sikre at miljøstyringssystemet fungerer
 • iverksette tiltak for å oppnå kontinuerlige forbedringer på miljøsiden
 • publisere en miljøredegjørelse som sendes til Brønnøysundregisteret
 • få godkjent miljøredegjørelsen av en uavhengig tredjepart

Kiwa kan bidra med:

 • Veiledning gjennom godkjenningsprosessen
 • Statusanalyse for å identifisere mangler og forbedringsmuligheter i miljøstyringssystemet
 • Godkjenning av miljøredegjørelsen