Den nye personvernforordningen trer i kraft 20. juli 2018 i Norge. Det er viktig at din virksomhet imøtekommer kravene i GDPR. I verste fall kan manglende overholdelse av kravene i GDPR føre til store bøter. Få en indikasjon på hvordan din bedrift ligger an ved å gjennomføre en gratis egenvurdering.

Er din virksomhet GDPR-sikker?

Gjennomfør gratis egenvurdering her