Hva er avfallsdeklarering?

Ved levering av farlig og radioaktivt avfall skal man nå fylle ut en elektronisk deklarering på Avfallsdeklarering.no. Deklareringen skal inneholde en beskrivelse av avfallet med bla. EAL-kode og avfallsstoffnummer. Utfylt deklarasjonsskjema skal følge det farlige avfallet ved transport. 

Hva slags avfall krever deklarering?

Avfall som klassifiseres som farlig.

Hvem er ansvarlig?

Virksomheter som produserer farlig og radioaktivt avfall er ansvarlig for å deklarere og levere avfallet til godkjent mottak. Mottakeren skal påse at avfallet er deklarert, og kontrollere og godkjenne skjemaet elektronisk. 

Når skal deklareringen sendes inn?

Det farlige avfallet skal leveres og deklareres minst en gang per år.

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

  • Rådgivning innen avfallsdeklarering og kjemikalieregelverk
  • Sette dere i kontakt med vår samarbeidspartner Norsk Gjenvinning
  • Utførelse av avfallsdeklarering
  • Utarbeide og oversette sikkerhetsdatablader