Sikkerhet står sentralt hos bedrifter som produserer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. Vi bistår med implementering av gode rutiner for en trygg og riktig håndtering av farlig gods.

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

Ansvaret til en sikkerhetsrådgiver er å forebygge og redusere risikoen for skade på personer, materielle verdier og miljø i forbindelse med transport av farlig gods. Sikkerhetsrådgiveren skal være en navngitt person med bestått sikkerhetsrådgivereksamen og gyldig kompetansebevis.

Når er det krav om å ha en sikkerhetsrådgiver?

En sikkerhetsrådgiver er pålagt gjennom forskrift om landtransport av farlig gods. Alle bedrifter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar, transporterer, losser eller håndterer farlig gods på vei eller jernbane i mer enn ubetydelige mengder skal ha en sikkerhetsrådgiver.

Fordeler med å ha en sikkerhetsrådgiver

 • Dere sikrer at bedriften oppfyller regelverkskravene
 • Bedre kontroll gir færre ulykker og mindre utslipp
 • Dere viser at bedriften tar helse, miljø- og sikkerhet på alvor
 • Sikkerhetsrådgiveren kan gi nødvendig opplæring av de ansatte

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Leie av sikkerhetsrådgiver
 • Kartlegging og identifisering av farlige kjemikalier
 • Rådgivning i regelverket og veiledning i utfylling av transportdokumenter
 • Utarbeide rapporter – bedriftsinternt og til myndighetene
 • Opplæring av virksomhetens ansatte

Hvorfor velge Kiwa?

 • Lang teoretisk og praktisk erfaring med regelverket for transport av farlig gods
 • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
 • Meget god kunnskap om REACH og andre kjemikalieregelverk
 • Fokus på kvalitet i alt arbeid vi utfører