Kiwa tilbyr kunder innenfor en rekke markeder on-site laboratorietjenester, og vi møter på denne måten både kvalitets- og dokumentasjonskrav på en effektiv måte. 


Kiwa utfører veiing i felt av opp til 200 tonn tunge objekt. Vi veier regelbundet forskjellige offshore komponenter for nøyaktig å finne ut vekt og tyngdepunkt.

Belastningstest

Belastningstester er en av tjenestene vi tilbyr i felt. Metoden benyttes for å evaluere konstruksjonsresponsen til stål ved ulike lasttilfeller, eksempelvis for kabelhoder. Resultatene tolkes ved å se på sammenhengen mellom spenning og tøyning.

Testing og hardhet

Kiwa utfører hardhestesting i felt. Hardhetsmåling kan brukes for å finne ut hardhet på grunnmateriale og sveis. Dette kan benyttes for å finne ut harde områder i en konstruksjon eller i komponent, hvilket kan oppstå i for eksempel feilaktig utførte sveiser. Vi har det meste innenfor hardsmålings-utstyr.

Material identifikasjon gjennom kjemisk analyse

Vi utfører kjemisk analyser i felt, både med Positiv Material Identification (PMI)-utstyr og optisk spektrometer. Materialidentifikasjon kan brukes for å finne ut kvaliteten på ukjente materialer. Dette kan for eksempel brukes til å identifisere et helt ukjent material, til å verifisere et materialsertifikat. PMI-måling brukes med fordel på de fleste rustfrie austenittiske stålsorter. 

Optisk spektrometer brukes typisk når det er viktig å finne ut karboninholdet, for eksempel i karbon stål. Dette er viktig ved sveisereparasjoner av eldre konstruksjoner.

Mikrostruktur (replika og feltmikroskopi)

Undersøkelser av mikrostrukturen kan også utføres i felt, hvilket medfører at den testede komponenten ikke trengs å ødelegges. Dette kan brukes for å identifisere strukturen og faser i mikrostrukturen. Endringer i mikrostrukturen kan også oppdages, for eksempel kan det avgjøres om mikrostrukturen i en dampkjele tatt skade fra en overheting.

Mikrostrukturen kan undersøkes direkte med hjelp av et feltmikroskop, eller med hjelp av replikaprøving. Den senere er en vanlig metode og som vi har god erfaring på å finne ut krypskader i dampsystem.