Reglene er utarbeidet av FG, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner. Foretak som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside www.fgsikring.no.

Formål

Formålet med FG-reglene (FG-201:1), er å sikre at foretaket har rutiner og nødvendig kompetanse til å utføre prosjektering, installasjon og vedlikehold av FG-godkjente innbrudds- og overfallsalarmsystemer samt tåkesystemer.

Omfang

FG-201:1 for foretak omfatter områdene:

Sertifisering av IAS-foretak:
• Prosjektering, installasjon og kontroll for boligalarmanlegg (B)
• Prosjektering, installasjon og kontroll for næringsalarmanlegg (N)
Sertifisering av IAS-konsulentforetak:
• Prosjektering og kontroll av bolig- og næringsalarmanlegg. 

Søknadsskjema 

Du kan enkelt søke om sertifisering ved å klikke her: 
Søknad til sertifisering av foretak etter FG-201.1

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'en på egen maskin.