All kalibrering vi tilbyr er sporbar til nasjonale og internasjonale standarder. Der det er nødvendig tilbyr vi også akkreditert kalibrering.

Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Vi kalibrerer:

  • OTDR
  • Effektmeter
  • Lyskilder
  • Optisk spektrum
  • Dempeledd