Ved feil på ditt FLUKE instrument, kan det sendes til:

Kiwa Teknologisk Institutt as
Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Kontakt oss på forhånd på tlf. 982 27 848 eller e-post inm.instrument@teknologisk.no for å avtale hva du skal gjøre.

Servicetid

Servicetiden er den tiden det tar fra du sender ditt FLUKE-instrument inn til service og til du har det tilbake igjen. Normalt er servicetiden i underkant av 2 uker.

Ved småreparasjoner, slik som displaybytte, skifte av sikringsmotstand og andre enkle inngrep, vil servicetiden være betraktelig kortere.

Ved reparasjon/kalibrering av FLUKE kalibratorer som 5500A/5520A/5700A og lignende, vil servicetiden være noe lengre (typisk 2-3 uker).