Det finnes mer enn 800 fornøyelsesinnretninger i Norge. Dette omfatter både attraksjoner i fornøyelsesparker og omreisende tivoli, vannrutsjebaner, gokartbaner, høydeparker/zipliner og oppblåsbare innretninger. Det fulle ansvaret for sikkerheten ligger hos eieren av innretningene.

Krav om årlig kontroll

Fra og med 1. juli 2019 er det ifølge forskrift om fornøyelsesinnretninger krav om at teknisk kontroll finner sted minst en gang i året. Kontrollen skal utføres av et uavhengig inspeksjonsorgan. Framgangsmåten og innholdet i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard. Kontrollen skal omfatte hele innretningen inkludert tilleggsutstyr.

Det er også krav til at virksomheten etablerer et fungerende sikkerhetsstyringssystem.

Jevnlig tilsyn

Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som er tilsynsmyndighet for fornøyelsesinnretninger. Alle virksomheter skal ha et visst minimum av tilsyn, og SJT har fastsatt at ingen virksomhet skal ha tilsyn sjeldnere enn hvert fjerde år. 

Brudd på regelverket kan sanksjoneres med for eksempel tvangsmulkt, tilbakekalling av driftstillatelse og overtredelsesgebyr.

Leverandør av inspeksjonstjenester

Kiwa er en uavhengig tredjepart med mer enn 40 års erfaring fra inspeksjon. Kiwa er godkjent av Norsk Akkreditering for å utføre uavhengig teknisk kontroll av installasjoner til fornøyelsesformål. Våre erfarne inspektører har god kompetanse på inspeksjon av fornøyelsesinnretninger, og har inngående kjennskap til de aktuelle standardene.

Relevante standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet relevante europeiske standarder for flere typer fornøyelsesinnretninger.

  • NS-EN 13814:2004 Fornøyelsesparker Maskiner og konstruksjoner Sikkerhet
  • NS-EN 1069-1:2010 Vannrutsjebaner med høyde over 2 meter - Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
  • NS-EN 1069-2:2010 Vannrutsjebaner med høyde over 2 meter - Del 2: Veiledning
  • NS-EN 982:1996+A1: 2008 Sikkerhetskrav for fluidsystemer og komponenter - Hydraulikk
  • NS-EN 983:1996+A1: 2008 Sikkerhetskrav til fluidsystemer og komponenter - Pneumatikk
  • NS-EN 14960:2013 Oppblåsbart lekeutstyr - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
  • NS-EN 15567-1:2015 Sports- og fritidsutstyr - Klatreparker - Del 1: Krav til konstruksjon og sikkerhet
  • NS-EN 15567-2:2015 Sports- og fritidsutstyr - Klatreparker - Del 2: Krav til drift

Driftstillatelse

Skal du bygge ny eller endre en eksisterende fornøyelsesinnretning? Se hva som kreves for en tillatelse og hvor lang tid prosessen kan ventes å ta.