Skal du sertifiseres iht. forskrift om administrative ordninger?

Ved å kontakte oss vil du motta en forespørsel om sertifisering. Forespørselen må utfylles og returneres til oss. På bakgrunn av informasjonen som vi mottar har vi grunnlag for å utarbeide tilbud og forslag til kontrakt. Etter at vi har mottatt signert kontrakt i retur, vil du bli kontaktet av en revisjonsleder for å avtale fremdrift og sertifisering. 

Våre revisorer innehar spisskompetanse på sine områder.