Det er strenge krav til friksjon mellom helikopter og helikopterdekk på fartøy og offshore-installasjoner, men også for personell som beveger seg på helikopterdekk.

Vi måler friksjon på de fleste typer overflater ved hjelp av «braked wheel technique».

Det brukes følgende utstyr for målingene:

Friksjonsmåler type Coralba Portable Friction Tester, som møter kravene til NORSOK C-004, the Civil Aviation Authority of Norway, the Norwegian Maritime Directorate, EU norm EN1436 and CAP 437.

Kiwa TI tilfredstiller kravene som uavhengig tredjepartsleverandør. Etter utført oppdrag utformes rapport som viser resultatet av friksjonsmålingene for alle deler av overflaten.