Det er strenge krav til friksjon mellom helikopter og helikopterdekk på fartøy og offshore-installasjoner.  Det er eier av installasjonen som har ansvar for at helikopterdekket oppfyller gjeldende krav.

Kiwa utfører friksjonstesting ved hjelp av Findlay Irvine Helideck micro GripTester, som møter kravene til NORSOK C-004, the Civil Aviation Authority of Norway, the Norwegian Maritime Directorate, EU norm EN1436 og UK CAA CAP 437 8th edition.

CAP 437 - Standards for offshore helicopter landing areas – gjelder for alle aktører som opererer på britisk sektor og land som har implementert standarden. Det vil i praksis si mesteparten av offshorevirksomheten i Europa, Asia, Midt-Østen og Australia. 

Oppfyller samtlige krav

Vi tester friksjonen på de fleste typer overflater ved hjelp av «braked wheel technique», der en sensor måler friksjonen ved å registrere utvekslingen mellom hjulene på måleren.

Denne måleren ble i utgangspunktet konstruert for å tåle de barske forholdene på olje- og gassfelt i Nordsjøen, og for å være lett å transportere til avsidesliggende installasjoner. Måleren brukes nå som industristandard på verdensbasis. Den er utviklet i samarbeid med britiske HCA (Helideck Certification Agency) og er den eneste som oppfyller alle krav i CAP 437.

Uavhengig tredjepart

Kiwa tilfredstiller kravene som uavhengig tredjepartsleverandør. Etter utført oppdrag utformes en rapport som viser resultatet av friksjonsmålingene for alle deler av overflaten.