Myndighetene krever at en kontrollør måler og signerer på entrings- og arbeidstillatelser. Dette er i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)» og «Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)», samt Arbeidstilsynets kommentarer til forskriftene.

Bør min bedrift utføre målinger?

Du bør utføre målinger dersom din bedrift er opptatt av å sikre at

 • Arbeidstakerne ikke utsettes for helsefarlige gasser ved arbeid i trange rom og tanker
 • Varmt arbeid utføres sikkert uten at det er antennbare gasser tilstede i arbeidsatmosfæren
 • Der er nok oksygen i arbeidsatmosfæren ved arbeid i trange rom og tanker
 • Rengjøring av tanker og rørsystemer gjøres på en sikker måte slik at en aldri havner i eksplosjonsområdene

Hva Kiwa kan bistå din bedrift med?

 • Utarbeide rengjøringsplan
 • Hjelp til gjennomføring av rengjøringsplan
 • Utarbeide måleplan
 • Måling av atmosfæren før entring tillates
 • Utstedelse av entringstillatelse

Hvorfor velge Kiwa?

 • Kiwa har erfarne konsulenter med lang praktisk erfaring med gassmålinger av tanker, rom og rørsystemer ombord på skip og for prosessindustrien
 • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
 • Kompetente rådgivere med lang erfaring