EU’s personvernregelverk GDPR ble norsk personopplysningslov 20.juli 2018. Nye krav medfører stor risiko for virksomheten, og kan i verste fall føre til stor finansiell straff hvis regelverget ikke etterleves. I den forbindelse har vi gleden av å tilby en forenklet GAP-analyse, for både å informere om og avdekke utviklingspotensialet i forhold til nye krav og føringer i den nye personopplysningsloven (GDPR). 

GAP-analysen gjennomføres ute hos kunden sammen med en rådgiver fra Kiwa. Vi tar utgangspunkt i dagens håndtering av personopplysninger og kartlegger hva som gjenstår for å tilfredsstille kravene i GDPR. 

Kunden vil få tilsendt en sluttrapport med våre anbefalinger, slik at arbeidet med å tilfredsstille kravene kan gjennomføres på en tidseffektiv og målrettet måte.

GAP-analyse innebærer:

  • Gjennomgang av eksisterende håndtering av personopplysninger for å etablere et tydeligere bilde av hva som allerede er på plass og hva må tilpasses for å møte kravene i GDPR.
  • Utarbeidelse av en rapport med beskrivelse av GAP mellom eksisterende håndtering av personopplysninger og GDPR.

Vi har også med eksempler på hvordan krav i GDPR kan løses i praksis. Der vi ser at bedriften kan ha nytte av dette, får bedriften tilgang til disse som del av GAP analysen.