Den nye personvernforordningen (GDPR på engelsk) trer i kraft 20. juli 2018 i Norge. I den forbindelse har Kiwa utviklet en omfattende webbasert test som gir deg et godt svar på om din virksomhet møter kravene i den nye lovgivningen. 

Testen er en form for GAP-analyse og tar omtrent 4 timer å fullføre. Etter fullført test mottar du en detaljert rapport. Resultatene fra rapporten kan brukes i videre forbedringsarbeid eller som dokumentasjon på at dere tar behandling av personopplysninger seriøst. 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om vår GDPR-test/GAP-analyse.