EU’s personvernregelverk GDPR ble norsk personopplysningslov 20.juli 2018. Nye krav medfører stor risiko for virksomheten, og kan i verste fall føre til stor finansiell straff hvis regelverket ikke etterleves. 

Internrevisjon i henhold til GDPR er for mange virksomheter den enkleste metoden for å vurdere om GDPR er ivaretatt i ledelsessystemet, samt at interne retningslinjer for håndtering av personopplysninger er implementert og fungerer hensiktsmessig.

Vi kan hjelpe din virksomhet med gjennomføring av internrevisjon iht. GDPR, for å:

  • Få bekreftelse på at krav og føringer i den nye personopplysningsloven (GDPR) er ivaretatt.
  • Avdekke eventuelle avvik i forhold til krav – både i system og etterlevelse
  • Få forslag til forbedringer

«Vi opplevde revisjonen som nyttig. En god verifisering av vårt arbeid med GDPR. I tillegg har vi fått identifisert områder for videre forbedring.»

Jonas Steen, Organisasjonsrådgiver, Fjellinjen AS

Kontakt oss for mer informasjon om GDPR Internrevisjon.