GlobalG.A.P.-sertifisering blir stadig viktigere for selskaper som ønsker å drive virksomhet i høyverdisektorer. Mange selskaper velger GlobalG.A.P. i tillegg til den organiske sertifiseringen. 

For flere små og mellomstore bedrifter har GlobalG.A.P. bidratt til å komme komme inn i et internasjonalt marked.

GlobalG.A.P.-standarden er relevant for bedrifter som produserer eller forhandler:

 • Frukt og grønnsaker
 • Avlinger
 • Sjømat
 • Blomster
 • Te

GlobalG.A.P.-standardene, Good Agricultural Practices, er relevant for alle ledd i produksjonsprosessen, inkludert avling, håndtering og handel. Det er foreløpig frivillig om en bedrift ønsker å implementere standarden, men sertifiseringen viser at bedriften verdsetter og støtter bærekraftig landbruk utover de offisielle kravene som finnes.

Fokusområder

GlobalG.A.P. er relevant for alle produsenter som ønsker å vise at de sørger for god kvalitet for prosesser og produkter, spesielt når det kommer til mattrygghet, miljø og de ansattes velferd. 

Standardene er basert på bruken av Good Agricultural Practice, HACCP og sporbarhet, og rutinene de følger er koblet til hygiene, samt å redusere smitte under produksjon, innhøsting og emballering.

GlobalG.A.P.-standardene består av tre moduler:

 • AF – for landbruk og fiske
 • CB – for avlinger
 • FV – for frukt og grønnsaker

Det finnes flere sertifiseringsalternativer for hver modul. Man kan også oppnå en Chain of Custody-sertifisering, som er spesielt relevant for handelsprodukter som er GlobalG.A.P.-sertifisert.

Global G.A.P. Aquaculture

Global G.A.P Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Den spenner over hele produksjonsprosessen, og omfatter også en Global G.A.P. Chain of Custody-sertifisering.

Bli sertifisert med Kiwa

Innen næringsmiddelindustrien er det uhyre viktig å vise at du prioriterer mattrygghet, samt har et fungerende kvalitetsstyringssystem. Kundene etterspør i stadig større grad dokumentasjon på at du har fokus på bærekraft, miljø og dyrevelferd. En sertifisering kan hjelpe deg å kommunisere dette.

Som godkjent sertifiseringsorgan for GlobalG.A.P. kan Kiwa kontrollere virksomheter i gruppene frukt og grønnsaker, blomster og prydplanter, avlinger (som korn og mais) og te og akvakulturprodukter (inkludert fisk og krepsdyr), samt utstede Chain of Custody-sertifisering. Kiwa er også godkjent for GRASP-evaluering.

GRASP er en frivillig modul som du kan velge i tillegg til GlobalG.A.P.-sertifiseringen. Den omhandler sikkerhet for arbeid og helse samt sosiale utfordringer knyttet til ansatte.

Fordeler 

 • Bedre fortjeneste – bedre konkurransevilkår, tillit hos kundene og økt lønnsomhet
 • Oppfyll kundenes behov og krav til sikkerhet, kvalitet og bærekraftig produksjon
 • Bli mer konkurransedyktig i et marked som i stadig større grad krever åpenhet
 • Økt åpenhet 
 • Bidra til bærekraft gjennom å støtte globale mål for klimaendringer, biologisk mangfold, miljøvern og livskvalitet  
 • Reduser risikoen for smitte