Kiwa tilbyr landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger som heiser, rulletrapper, rullende fortau, løfteplattformer etc. Tjenesten er rettet mot produsenter av personheiser og løfteutstyr.

Teknisk kontrollorgan

Vi er godkjent som teknisk kontrollorgan (TKO) og utfører sluttkontroll av nye installasjoner og enhetsverifikasjon av nye løfteenheter og spesialtilpassede enheter i henhold til heisdirektivet 2014/33/EU. Denne kontrollen er en del av godkjenningsprosessen for nye installasjoner og skal være inkludert som en del av heisleveransen. Sluttbruker behøver derfor ikke å bestille denne kontrollen.

Vi kontrollerer alle typer nye installasjoner. Kontrollen inkluderer nødvendig rapportering, utstedelse av sertifikat og merking.

Vi kontrollerer:

  • Personheiser, rulletrapper og rullende fortau
  • Vareheiser og kombinerte vare-og personheiser 
  • Løfteplattformer og løftebord for persontransport
  • Lavfartsheiser, trappeheiser
  • Bilheiser / løfteplattformer for biler og automatiske garasjeanlegg

Alle typer kontroll

I tillegg til å være teknisk kontrollorgan er Kiwa akkreditert for å gjennomføre sikkerhetskontroller. Vi har dermed godkjenning for å utføre alle typer kontroll; foruten kontroll av nye installasjoner og typegodkjenning av nye og tilpassede enheter, gjennomfører vi periodisk kontroll, kontroll etter modernisering/endring og ulykkesgransking.

Vanlige spørsmål om heiskontroll