Hva er en internrevisjon?

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og andre systemstandarder setter krav til at bedriften regelmessig skal gjennomføre internrevisjoner. Dersom din bedrift er sertifisert må du altså gjennomføre interne revisjoner for å beholde sertifiseringen.

Internrevisjonen har som formål å:

 • Vurdere om ledelsessystemet ditt fungerer hensiktsmessig
 • Avdekke behov for forbedringer
 • Sørge for kontinuerlig forbedring av bedriften
 • Imøtekomme krav i standarder og internkontrollforskriften

Internrevisjonen kan også brukes for å forberede seg på tredjepartsrevisjon av sertifiseringsorgan.

Hva Kiwa TI kan bistå med

 • Planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjon
 • Planlegging, gjennomføring og rapportering av leverandørrevisjoner
 • Utarbeide liste over prioriterte tiltak for forbedring
 • Følge opp at korrigerende tiltak blir implementert på en god måte
 • Opplæring av ansatte som skal lede eller delta i gjennomføring av internrevisjoner eller leverandørrevisjoner
 • Vi kan også bistå deg med internrevisjon og kombinere dette med opplæring av dine ansatte 

Hvorfor velge Kiwa TI

 • Revisorer med lang erfaring fra interne revisjoner og leverandørrevisjoner
 • Kiwa TI er en ledende leverandør av kurs og rådgivning innen ledelsessystemer iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.