Våre rådgivere tar alltid utgangspunkt bedriftens eget rammeverk og styringssystem i forbedringsarbeidet. Vi bestreber oss på å gjøre arbeidet med HMS risikostyring helhetlig, enkelt, relevant og kraftfullt for oppdragsgiver. 

Hva er HMS risikostyring?

HMS risikostyring handler om å etablere og implementere verktøy og rutiner for vurdering av risikoforhold av betydning for virksomhetens drift og prosjekter. God risikostyring handler også om å etablere kapasitet for håndtering av hendelser. Evnen til å forutse og styre unna uønskede hendelser bidrar til at virksomheten når sine HMS-mål. 

Effektiv HMS risikostyring krever et sammensatt rammeverk, gode verktøy og metoder, forståelse for faget og evne til å gjennomføre prosesser på ulike nivå i virksomheten.

Bør min bedrift implementere HMS risikostyring?

Risikovurdering og risikostyring er grunnleggende for alt systematisk HMS-arbeid. Derfor bør alle bedrifter som virkelig ønsker å hindre skade på mennesker og miljø få på plass struktur og rutiner som bidrar til å både forutse og begrense effekten av uønskede hendelser.

Kjenner du deg igjen i noen av utsagnene nedenfor? Da bør du implementere HMS risikostyring.

 • De viktigste kundene krever at dere arbeider systematisk med HMS
 • Dere har negativ utvikling i skadestatistikken, og trenger å forbedre arbeidet med å forebygge uønskede hendelser
 • Dere jobber i skadeutsatte bransjer
 • Det er vanskelig å få på plass forståelige retningslinjer og teknikker for arbeidet med risikoanalyse og risikostyring
 • Det er vanskelig å få aksept for- og involvere og engasjere i arbeidet med HMS risikostyring
 • Krav fra interessenter og samfunn for øvrig blir stadig strengere med hensyn til kontroll på potensielle HMS-hendelser
 • Dere ønsker å bli tatt på alvor av store og krevende kunder

Hva er fordelen med implementering av HMS risikostyring?

 • Etablering av hjertet i det systematiske HMS-arbeidet
 • Positiv signaleffekt til omverden
 • Bli rustet til en fremtid med økende krav til kontroll på HMS
 • Økt sikkerhet for ansatte, miljø og for virksomheten
 • Bedre kunnskap og bevissthet om sikkerhetsarbeid i bedriften
 • Effektivt å forebygge uønskede hendelser – ekstremt ineffektivt å oppleve dem!

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

 • Etablering av rammeverk og prosesser for HMS risikostyring
 • Opplæring og trening i risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring i drift og i prosjekter
 • Utvikling og tilpasning av metoder og verktøy til virksomhetens formål
 • Gjennomgang av – og bistand til utvikling av eksisterende risikostyringssystem for HMS

Hvorfor velge Kiwa?

 • Erfarne konsulenter med lang praktisk erfaring fra HMS og risikostyring
 • Bred erfaring fra bruk av ulike standarder, lover og forskrifter som regulerer HMS og risikostyring
 • Kiwa er Pålitelig, Kompetent, Dynamisk og Inkluderende – du vil trives med samarbeidet