HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) er økotoksikologisk dokumentasjon for kjemikalier til bruk i offshorebransjen. Målet er å redusere risikoen for alvorlige utslipp, og påvirkning eller skader på det marine miljøet.

Når er det krav om HOCNF?

Kjemikalier som brukes i forbindelse med offshore lete- og produksjonsvirksomhet i det OSPAR maritime området i Nord-øst Atlanteren skal være utstyrt med dokumentasjon i form av HOCNF. Kravet om HOCNF gjelder som hovedregel for alle offshorekjemikalier, med enkelte unntak.

Det er leverandørene av kjemikalier til offshoreindustrien som er ansvarlige for å levere HOCNF.

Hvorfor skal min bedrift utarbeide en HOCNF?

 • Det forventes av profesjonelle aktører i offshorebransjen
 • Fornøyde kunder, som igjen gir økt lojalitet og gjenkjøpsgrad
 • Dere viser at bedriften tar miljøet på alvor

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

 • Utarbeidelse og kvalitetskontroll av HOCNF
 • Evaluering av kjemikaliers økotoksikologiske egenskaper
 • Rådgivning innen relevant regelverk
 • Søke etter relevante testdata
 • Registrere HOCNF i NEMS databasen på vegne av din bedrift
 • Kartlegging og bistand til substitusjon av farlige kjemikalier
 • Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader

Hvorfor velge Kiwa?

 • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
 • Erfaring med utarbeidelse av HOCNF og kjemikalier til offshorebransjen
 • Fokus på kvalitet i alt arbeid vi utfører
 • Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og fareetiketter på mange ulike språk
 • Meget god kunnskap om REACH og andre kjemikalieregelverk