Hva er HOCNF?

HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) er økotoksikologisk dokumentasjon for kjemikalier til bruk i offshorebransjen. Målet er å redusere risikoen for alvorlige utslipp, og påvirkning eller skader på det marine miljøet.

Når er det krav om HOCNF?

Kjemikalier som brukes i forbindelse med offshore lete- og produksjonsvirksomhet i det OSPAR maritime området i nord-øst Atlanteren skal være utstyrt med HOCNF dokumentasjon. Kravet gjelder som hovedregel for alle offshorekjemikalier, og det er leverandørene av kjemikalier som er ansvarlig.

Hvorfor skal min bedrift ha HOCNF?

  • Det er lovpålagt og forventes av profesjonelle aktører i offshorebransjen 
  • God dokumentasjon med høy kvalitet gir fornøyde kunder 
  • Dere viser at bedriften er miljøbevisst 

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

  • Registrere HOCNF i NEMS-databasen 
  • Evaluering av kjemikaliers økotoksikologiske egenskaper
  • Rådgivning innen relevant regelverk og hva dere trenger av dokumentasjon
  • Søke etter relevante testdata
  • Utarbeidelse og oversettelse av sikkerhetsdatablader