Hva er IBC og GESAMP?

IBC-kode er en internasjonal kode for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk. GESAMP-profilen gir en vurdering av farene ved utslipp av kjemikaliet, for både mennesker og det marine miljø. MARPOL vedlegg II regulerer forurensning av skadelige flytende stoffer i bulk.

Hvilke kjemikalier skal ha IBC-kode / GESAMP-profil?

Alle kjemikalier som skal sendes i bulk må vurderes i forhold til MARPOL vedlegg II.

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med?

  • Beregne IBC-kode for kjemikalier
  • Beregne GESAMP-profil for kjemikalier
  • Bistand med vurdering av kjemikaliets sammensetning og identifisering av stoffer som vil være avgjørende for muligheten til å sende på OSV (Offshore Supply Vessels)
  • Bistand med søknadsprosessen for IBC og GESAMP
  • Utarbeidelse av sikkerhetsdatablader og fareetiketter på mange ulike språk

Hvorfor velge Kiwa?

  • Erfarne konsulenter med praktisk erfaring fra beregning av IBC-kode og GESAMP-profil
  • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
  • Meget god kunnskap om REACH og andre kjemikalieregelverk
  • Fokus på kvalitet i alt arbeidet vi utfører