Hva er IBC og GESAMP?

IBC-kode er en internasjonal kode for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk. GESAMP-profilen gir en vurdering av farene ved utslipp av kjemikaliet, for både mennesker og det marine miljø. MARPOL vedlegg II regulerer forurensning av skadelige flytende stoffer i bulk.

Når er det krav om IBC-kode/GESAMP-profil?

Alle kjemikalier som skal sendes i bulk må vurderes i forhold til MARPOL vedlegg II.

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med? 

  • Beregne IBC-kode og GESAMP-profil for kjemikalier
  • Bistand med søknadsprosessen for IBC og GESAMP
  • Vurdere sammensetning og mulighet til å sende på OSV (Offshore Supply Vessels)
  • Utarbeidelse og oversettelse av sikkerhetsdatablader og etiketter