IFS Broker-standarden brukes til å sertifisere selskaper som markedsfører produkter som er laget av tredjepart, men som ikke har kontakt med produktene, som sendes direkte til kundene.

Kiwa Spania sertifiserer IFS Broker for markedsføring av alle typer matvarer.

IFS «International Featured Standards» er et privat initiativ som er utviklet at tyske, franske og italienske distributører, og standarden er utformet for å tilby løsninger for hele forsyningskjeden.

IFS Broker-sertifiseringen er en privat standard som ble utviklet i Europa i 2010 med mål om å gjøre det mulig å evaluere systemene for matkvalitet og sikkerhet hos markedsføringsselskaper.

Dette er en sertifisering som er interessant for alle organisasjoner som lagrer, distribuerer og transporterer matvarer og som ønsker å dokumentere produktenes lovlighet og matsikkerhet ved hjelp av et rammeverk som forbedres kontinuerlig. 

IFS Broker-standarden er en anerkjent av de store distribusjonskjedene i Europa.

Sertifiseringsprosessen innledes ved å innhente dataene som trengs for å lage et anslag i samsvar med egenskapene til organisasjonen som søker. Når anslaget er godkjent, planlegges kontrollen av anlegget. Denne gjennomføres av et svært dyktig kontrollteam og i tråd med kravene i IFS Broker-standarden. Når revisjonen er gjennomført, får selskapet en tidsfrist for å korrigere eventuelle avvik.

I samsvar med kravene i standarden kan Kiwa Spania utstede IFS Broker-sertifisering på grunnleggende eller høyere nivå avhengig av antall og type avvik som avdekkes under kontrollen. Sertifiseringen gjelder for ett år, og det gjennomføres en ny revisjon før sertifikatet utløper. Dette i samsvar med kravene i IFS Logistics-standarden.

Ta kontakt med Kiwa for en uforpliktende prat.