Standarden IFS Logistics er en sertifisering av selskaper og tjenesteleverandører som behandler emballerte produkter i forbindelse med logistikk (lagring, emballering). 

IFS Logistics gjelder for både næringsmidler og andre produkter, og den dekker logistikk som lasting og lossing, lagring og transport.

Løsning for hele forsyningskjeden

International Featured Standards er et privat initiativ som er utviklet av tyske, franske og italienske distributører, og standarden er utformet for å tilby løsninger for hele forsyningskjeden.

IFS Logistics-standarden ble utviklet i 2006 med det formål å vurdere systemene for matkvalitet og sikkerhet hos logistikkleverandører. Den er i tråd med andre standarder, IFS Food og IFS Broker. Standarden blir gradvis internasjonalisert og gjort klar for bruk som referanse av GFSI.

Sertifiseringsprosessen innledes ved innhente dataene som trengs for å lage et anslag i samsvar med egenskapene til organisasjonen som søker. Når anslaget er godkjent, planlegges kontrollen av anlegget, i tråd med kravene i IFS Logistics-standarden. Når kontrollen er gjennomført, får selskapet en tidsfrist til å korrigere eventuelle avvik. I samsvar med kravene i standarden kan Kiwa Spania utstede en IFS Logistics-sertifisering på grunnleggende eller høyere nivå avhengig av antall og type avvik som avdekkes under kontrollen. 

Sertifiseringen gjelder for ett år, og det gjennomføres en ny revisjon før sertifikatet utløper. Dette i samsvar med kravene i IFS Logistics-standarden.