ISO 14001 - Verdenskjent standard for miljøstyring

ISO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I 2012 var det utstedt mer enn 285 000 gyldige sertifikater til bedrifter i 167 land. I Norge er det så langt delt ut over 800 sertifikater.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. En ISO 14001-sertifisering setter fokus på hvordan du kan redusere denne belastningen. Dette kan igjen slå positivt ut på driften av selskapet. Med et ISO 14001 sertifikat sparer du altså ikke bare miljøet, men også penger. Samtidig kan det bidra til at bedriften får flere og mer lojale kunder.


Styrk omdømmet med ISO 14001-sertifisering

Samfunnet blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet. Du har kanskje merket at stadig flere kunder forventer at din bedrift kan dokumentere at dere jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Dette kan nok oppleves som en utfordring, men du kan også velge å se på det som en god mulighet til å styrke din posisjon i markedet. Med en ISO 14001-sertifisering blir du i stand til å demonstrere ditt miljøansvar og skille deg ut fra konkurrentene. Ditt engasjement kan bidra til å styrke båndene til eksisterende kunder så vel som å tiltrekke seg nye kunder.

Fordelene med sertifisering iht. ISO 14001

 • Sett fokus på miljøstyring og styrk dine bedriftsmuligheter
 • Kutt kostnadene ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket
 • Bevisstgjør egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • Jobb mer effektivt og kutt kostander
 • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

Veien til ISO 14001 sertifisering

 1. Første kontakt
  Etter første kontakt vil du motta et søknadsskjema om sertifisering. Dette skjemaet danner grunnlaget for videre kartlegging av dine behov samt tilbud.
 2. Kontrakt og tildeling av revisjonsleder
  Når du har akseptert tilbudet vil du bli tildelt en revisjonsleder som skal følge deg opp. Revisoren har inngående kunnskap om din bransje og ditt virksomhetsområde. Alle våre revisorer har ledelseserfaring.
 3. Vurder behovet for opplæring i organisasjonen 
  Enten du skal implementere et nytt styringssystem, ønsker å øke din generelle kunnskap til standarden eller vil lære mer om hvordan du kan videreutvikle et eksisterende system finnes det en rekke kurs og seminarer du kan delta på.
 4. Sertifisering
  Når vi sertifiserer din bedrift gjør vi dette i to trinn. Først gjør vi en innledende gjennomgang av styringssystemet mot standarden for å avdekke eventuelle svakheter og mangler. I trinn 2 foretar vi en fullstendig vurdering av styringssystemet og implementeringsgraden av det. Etter at alle eventuelle avvik er lukket vil du motta sertifikatet. 
 5. Kontinuerlig forbedring
  Sertifikatet er gyldig i 3 år. Din revisjonsleder vil følge opp bedriften jevnlig og gjennomføre minst en oppfølgingsrevisjon i året. Etter 3 år må bedriften resertifiseres og nytt sertifikat utstedes. 

Hvorfor velge oss til ISO 14001-sertifisering

 • Alle involverte revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring
 • Vi snakker ”fagspråket” . Vi reviderer med utgangspunkt i kundens styringssystem, slik at den reviderte vil kunne kjenne seg igjen i spørsmålene.
 • Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.
 • Enkel, fleksibel og løsningsorientert er viktige deler av vår DNA
 • Få tilgang til vår kundeweb og få komplett oversikt over revisjoner vi har gjort for din bedrift

Vanlige spørsmål om miljøsertifisering

 1. Hva skal til for å bli sertifisert?
  Før du kan sertifiseres må du ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. ISO 14001. Det finnes en mengde kurs og litteratur som kan hjelpe deg med å forstå og implementere en standard. Mange bedrifter velger også å benytte seg av konsulenter når de skal utarbeide og innføre et nytt styringssystem.
 2. Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
  Dersom bedriften allerede har implementert et styringssystem iht. ISO 14001 tar det normalt mellom 4 og 6 måneder fra kontraktinngåelse til sertifikat utstedes (ca. 3 måneder fra kontraktinngåelse til sertifiseringsrevisjon samt 3 måneders frist for å lukke eventuelle avvik fra revisjonen før sertifikat kan utstedes). 
 3. Hvor lenge er et ISO 14001-sertifikat gyldig?
  Sertifikatet er gyldig i 3 år, forutsatt at din bedrift fortsetter å demonstrere at styringssystemet er i bruk og oppfyller kravene i ISO 14001. Etter sertifisering gjennomføres det oppfølgingsrevisjoner hvert år frem til resertifisering.
 4. Hva skjer når sertifikatet går ut på dato?
  Før sertifikatet går ut på dato vil du bli kontaktet av din revisjonsleder. Det blir deretter gjennomført en resertifisering 3 måneder før utløpsdato. Dersom alle eventuelle avvik er lukket innen sertifikatets utløpsdato blir du tilsendt et nytt sertifikat med gyldighet på 3 år.
 5. Hva koster det å sertifisere seg?
  Kostnadene forbundet med sertifisering kommer helt an på bedriftens størrelse og kompleksitet samt antall standarder bedriften skal sertifiseres i henhold til. Teknologisk Institutt Sertifisering følger gjeldende internasjonale retningslinjer for tidsbruk i forhold til sertifisering.