ISO 31000 er den internasjonale standarden for risikostyring. Standarden inneholder prinsipper og retningslinjer som vil hjelpe organisasjoner av alle typer og størrelser til å vurdere og håndtere risiko.

God risikostyring og fornuftig beredskapsplanlegging handler i første rekke om å styre unna hendelser vi ikke ønsker å oppleve, samt å være i stand til å håndtere kritiske situasjoner på en effektiv og tillitvekkende måte.

Vi kan bistå din bedrift med å implementere ISO 31000.