Standarden er designet for å integrere arbeidet med anti-korrupsjon i ditt eksisterende ledelsessystem. I og med at ISO 37001 følger samme felles struktur som andre ledelsessystemstandarder er den lett å integrere med f.eks. ISO 9001.


Vi har møtt stor interesse for ISO 37001 blant våre kunder, og er derfor i prosess for å bli akkreditert for sertifisering iht. standarden. Vi forventer å sertifisere våre første ISO 37001-kunder tidlig i 2018.