ISO 37001 er en anerkjent internasjonal standard for antikorrupsjon. Den er utviklet for å hjelpe din bedrift med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere arbeidet du allerede gjør for å bekjempe korrupsjon.

Hvem passer ISO 37001 for?

ISO 37001 passer for alle slags organisasjoner, store eller små, uansett bransje. Standarden er utformet etter samme struktur som andre ISO-standarder, som ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø. Dette gjør det enkelt å integrere ISO 37001 i allerede etablerte ledelsessystemer.

Standarden inneholder veiledninger, samt krav til forebyggende tiltak, som for eksempel å innføre interne retningslinjer mot korrupsjon og å utnevne en person til å overvåke aktiviteter, gjennomføre risikovurderinger og etablere prosedyrer for å håndtere mulige korrupsjonstilfeller.

ISO 37001 dekker ulike aspekter av korrupsjon, inkludert:

 • Korrupsjon i ulike sektorer (offentlig, privat og ideell sektor)
 • Forsøk på bestikkelse av organisasjonen, inkludert ansatte, underleverandører og  forretningsforbindelser
 • Intern korrupsjon
 • Direkte og indirekte bestikkelser

Hvordan bekjempe korrupsjon?

For å unngå å bli utsatt for ulovlige handlinger i form av korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet, må virksomheten ha fungerende rutiner og prosedyrer på plass. Det er viktig å sikre at disse retningslinjene faktisk blir fulgt. Ledelsen i organisasjonen er ansvarlig for at slike rutiner blir etablert og at de følges i det daglige. ISO 37001 inneholder mange forslag til relevante tiltak for å hindre korrupsjon og bestikkelser.

Globalt antikorrupsjonsarbeid

Korrupsjon er et alvorlig globalt problem. På verdensbasis betales det store summer i bestikkelser hvert år. Organisasjonen Transparency International peker på at manglende evne til å kontrollere korrupsjon medvirker til å svekke og undergrave demokratiske institusjoner.

I flere land er det en tendens at myndighetene nå stiller strengere krav til at virksomhetene har implementert betydelige forebyggende tiltak mot korrupsjon. Norske bedrifter som opererer i utlandet må være forberedt på å kjenne til og følge internasjonale regler, og i visse tilfeller kan norske korrupsjonsregelverk omfatte aktiviteter som finner sted i utlandet.

Norge er blant dem som scorer positivt på korrupsjonsindeksen, en årlig liste over 180 land rangert etter nivået på korrupsjon i offentlig sektor. Likevel er det flere signaler som viser at det er viktig å være på vakt mot økende korrupsjon også her i landet. Dersom virksomheten din ønsker å eliminere risikoen for bestikkelser og annen økonomisk kriminalitet, kan Kiwa bistå.

Fordeler med et ISO 37001-sertifikat

 • Dere reduserer risikoen for bestikkelser.
 • Dere beskytter omdømmet og bygger tillit til merkevaren.
 • Dere viser at dere følger lover og forskrifter – ISO 37001 gir veiledning om nasjonale og internasjonale regler.
 • Dere viser forbindelsene deres at dere har internasjonalt anerkjente standarder på plass.
 • Dere skaffer dere juridiske fordeler – et ISO 37001-sertifikat dokumenterer at dere har igangsatt tiltak for å forhindre bestikkelser.
 • Dere unngår økonomisk tap knyttet til bestikkelser.
 • Dere etablerer en åpen og etisk bedriftskultur ved å involvere medarbeiderne i aktivitetene.
 • Dere øker konkurranseevnen – ISO 37001-sertifisering synliggjør at dere følger beste praksis, et steg foran konkurrentene.


Vil du vite mer om ISO 37001? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.