Hva er ISO 39001?

Stadig flere mennesker blir drept og skadet i trafikken hvert år. Etter press fra regjeringer, veimyndigheter samt private og offentlige bedrifter er det  utviklet en internasjonal standard, ISO 39001. Standarden er et verktøy som din bedrift kan bruke for å redusere risikoen for død eller alvorlig skade i trafikken. Dette fokuset kan føre til en mer kostnadseffektiv bruk av veitrafikksystemet.

ISO 39001 passer for alle bedrifter som bruker veiene, de som planlegger, bygger og vedlikeholder veien samt organisasjoner som genererer behov for vei - f.eks. skoler, sykehus, parkeringsplasser, idrettsplasser og konsertarenaer. Standarden kan supplere eksisterende styringssystemer.

Fordeler ved ISO 39001

 • Demonstrer at dere tar ansvar for trafikksikkerheten
 • Øk effektiviteten
 • Kutt kostnader
 • Bli anerkjent som en av de første bedriftene i verden som er sertifisert iht. ISO 39001

Hvem passer standarden for?

 • Brukere av veiene; bedrifter med bilflåte, bedrifter med ansatte som reiser på veiene, transportselskaper, busselskaper, taxiselskaper
 • Organisasjoner som bygger og vedlikeholder veinettet;entreprenører og offentlige planleggingskontorer
 • Organisasjoner som skaper behov for vei; Offentlige tjenestetilbud, skoler og sykehus, parkeringsplasser, kjøpesentre, idretts- og konsertarenaer osv.

Se gjerne på nettsidene til European Transport Safety Council for informasjon om andre organisasjoners erfaring med trafikksikkerhetsarbeid.

Veien til ISO 39001-sertifisering

 1. Første kontakt
  Etter første kontakt vil du motta et søknadsskjema om sertifisering. Dette skjemaet danner grunnlaget for videre kartlegging av dine behov samt tilbud.
 2. Kontrakt og tildeling av revisjonsleder
  Når du har akseptert tilbudet vil du bli tildelt en revisjonsleder som skal følge deg opp. Revisoren har inngående kunnskap om din bransje og ditt virksomhetsområde. Alle våre revisorer har ledelseserfaring.
 3. Vurder behovet for opplæring i organisasjonen 
  Enten du skal implementere et nytt styringssystem, ønsker å øke din generelle kunnskap til standarden eller vil lære mer om hvordan du kan videreutvikle et eksisterende system finnes det en rekke kurs og seminarer du kan delta på.
 4. Sertifisering
  Når vi sertifiserer din bedrift gjør vi dette i to trinn. Først gjør vi en innledende gjennomgang av styringssystemet mot standarden for å avdekke eventuelle svakheter og mangler. I trinn 2 foretar vi en fullstendig vurdering av styringssystemet og implementeringsgraden av det. Etter at alle eventuelle avvik er lukket vil du motta sertifikatet. 
 5. Kontinuerlig forbedring
  Sertifikatet er gyldig i 3 år. Din revisjonsleder vil følge opp bedriften jevnlig og gjennomføre minst en oppfølgingsrevisjon i året. Etter 3 år må bedriften resertifiseres og nytt sertifikat utstedes. 

Hvorfor velge Kiwa til ISO 39001-sertifisering

 • Alle involverte revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring.
 • Vi snakker ”fagspråket” . Vi reviderer med utgangspunkt i kundens styringssystem, slik at den reviderte vil kunne kjenne seg igjen i spørsmålene.
 • Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.
 • Enkel, fleksibel og løsningsorientert er viktige deler av vår DNA.

Vanlige spørsmål om ISO 39001-sertifisering

 1. Hva skal til for å bli sertifisert?
  Før du kan sertifiseres må du ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. ISO 39001. Det finnes en mengde kurs og litteratur som kan hjelpe deg med å forstå og implementere en standard. Mange bedrifter velger også å benytte seg av konsulenter når de skal utarbeide og innføre et nytt styringssystem.
 2. Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
  Dersom bedriften allerede har implementert et styringssystem iht. ISO 39001 tar det normalt mellom 4 og 6 måneder fra kontraktinngåelse til sertifikat utstedes (ca. 3 måneder fra kontraktinngåelse til sertifiseringsrevisjon samt 3 måneders frist for å lukke eventuelle avvik fra revisjonen før sertifikat kan utstedes). 
 3. Hvor lenge er et ISO 39001-sertifikat gyldig?
  Sertifikatet er gyldig i 3 år, forutsatt at din bedrift fortsetter å demonstrere at styringssystemet er i bruk og oppfyller kravene i ISO 39001. Etter sertifisering gjennomføres det oppfølgingsrevisjoner hvert år frem til resertifisering.
 4. Hva skjer når sertifikatet går ut på dato?
  Før sertifikatet går ut på dato vil du bli kontaktet av din revisjonsleder. Det blir deretter gjennomført en resertifisering 3 måneder før utløpsdato. Dersom alle eventuelle avvik er lukket innen sertifikatets utløpsdato blir du tilsendt et nytt sertifikat med gyldighet på 3 år.
 5. Hva koster det å sertifisere seg?
  Kostnadene forbundet med sertifisering kommer helt an på bedriftens størrelse og kompleksitet samt antall standarder bedriften skal sertifiseres i henhold til. Kiwa følger gjeldende internasjonale retningslinjer for tidsbruk i forhold til sertifisering.