Hva er ISO 50001?

ISO 50001 er en internasjonal standard for energiledelse. Standarden hjelper din bedrift med å standardisere systemer og prosesser for å forenkle arbeidet med energiledelse. Ved å implementere ISO 50001 kan din bedrift redusere sin belastning på miljøet, samtidig som dere sparer penger gjennom bedre energieffektivitet, mer hensiktsmessig energianvendelse og redusert energiforbruk.

Kombiner ISO 50001 med eksisterende styringssystem

ISO 50001 er utformet for å brukes på selvstendig grunnlag, men kan tilpasses til eller integreres i andre styringssystemer. Ta kontakt med oss for å finne ut mer om dette.

Fordeler ved å implementere ISO 50001

 • Identifiser og håndter risiko i forbindelse med din fremtidige energiforsyning
 • Mål og overvåk energibruken for å finne forbedringsmuligheter
 • Reduser energiforbruket og utgifter knyttet til energiforbruk
 • Reduser utslipp av klimagasser
 • Tiltrekk deg flere kunder med en miljøvennlig profil

Veien til ISO 50001-sertifisering

 1. Første kontakt
  Etter første kontakt vil du motta et søknadsskjema om sertifisering. Dette skjemaet danner grunnlaget for videre kartlegging av dine behov samt tilbud.
 2. Kontrakt og tildeling av revisjonsleder
  Når du har akseptert tilbudet vil du bli tildelt en revisjonsleder som skal følge deg opp. Revisoren har inngående kunnskap om din bransje og ditt virksomhetsområde. Alle våre revisorer har ledelseserfaring.
 3. Vurder behovet for opplæring i organisasjonen 
  Enten du skal implementere et nytt styringssystem, ønsker å øke din generelle kunnskap til standarden eller vil lære mer om hvordan du kan videreutvikle et eksisterende system finnes det en rekke kurs og seminarer du kan delta på.
 4. Sertifisering
  Når vi sertifiserer din bedrift gjør vi dette i to trinn. Først gjør vi en innledende gjennomgang av styringssystemet mot standarden for å avdekke eventuelle svakheter og mangler. I trinn 2 foretar vi en fullstendig vurdering av styringssystemet og implementeringsgraden av det. Etter at alle eventuelle avvik er lukket vil du motta sertifikatet. 
 5. Kontinuerlig forbedring
  Sertifikatet er gyldig i 3 år. Din revisjonsleder vil følge opp bedriften jevnlig og gjennomføre minst en oppfølgingsrevisjon i året. Etter 3 år må bedriften resertifiseres og nytt sertifikat utstedes. 

Hvorfor velge Kiwa til ISO 50001-sertifisering

 • Alle involverte revisjonsledere har bred arbeidserfaring og ledelseserfaring
 • Vi snakker ”fagspråket” . Vi reviderer med utgangspunkt i kundens styringssystem, slik at den reviderte vil kunne kjenne seg igjen i spørsmålene.
 • Vi vektlegger å tolke standardene til bransjen slik at den gir høyest mulig nytteverdi for kunden.
 • Enkel, fleksibel og løsningsorientert er viktige deler av vår DNA.

Vanlige spørsmål om ISO 50001-sertifisering

 1. Hva skal til for å bli sertifisert?
  Før du kan sertifiseres må du ha implementert og tatt i bruk et styringssystem iht. ISO 50001. Det finnes en mengde kurs og litteratur som kan hjelpe deg med å forstå og implementere en standard. Mange bedrifter velger også å benytte seg av konsulenter når de skal utarbeide og innføre et nytt styringssystem.
 2. Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
  Dersom bedriften allerede har implementert et styringssystem iht. ISO 50001 tar det normalt mellom 4 og 6 måneder fra kontraktinngåelse til sertifikat utstedes (ca. 3 måneder fra kontraktinngåelse til sertifiseringsrevisjon samt 3 måneders frist for å lukke eventuelle avvik fra revisjonen før sertifikat kan utstedes). 
 3. Hvor lenge er et ISO 50001-sertifikat gyldig?
  Sertifikatet er gyldig i 3 år, forutsatt at din bedrift fortsetter å demonstrere at styringssystemet er i bruk og oppfyller kravene i ISO 50001. Etter sertifisering gjennomføres det oppfølgingsrevisjoner hvert år frem til resertifisering.
 4. Hva skjer når sertifikatet går ut på dato?
  Før sertifikatet går ut på dato vil du bli kontaktet av din revisjonsleder. Det blir deretter gjennomført en resertifisering 3 måneder før utløpsdato. Dersom alle eventuelle avvik er lukket innen sertifikatets utløpsdato blir du tilsendt et nytt sertifikat med gyldighet på 3 år.
 5. Hva koster det å sertifisere seg?
  Kostnadene forbundet med sertifisering kommer helt an på bedriftens størrelse og kompleksitet samt antall standarder bedriften skal sertifiseres i henhold til. Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering følger gjeldende internasjonale retningslinjer for tidsbruk i forhold til sertifisering.