Vi setter av en dag hos din virksomhet og hjelper dere med å vurdere status, løse utfordringer og se forbedringsmuligheter. Med punktene nedenfor som utgangspunkt tilpasser vi et opplegg som dekker deres behov.

Kiwas Risikohjelp

  • Evaluering av virksomhetens nåværende arbeid med risikovurdering
  • Opplæring i hvordan risikovurdering utføres og dokumenteres
  • Hjelp til å plukke ut relevante faktorer og tilpasse kriterier
  • Hjelp til å vekte, vurdere prosesser, bruksmengde og hyppighet
  • Workshop på risikovurdering i eget system
  • Veien videre og hvilke tiltak som må til for å holde risikovurderingen levende

For å få best mulig utbytte av dagen foreslår vi et opplegg der vi halve dagen fokuserer på kurs og opplæring, mens andre halvdel er fasilitering av risikovurdering etter eget ønske.