Dersom det er tilfelle er det på tide å foreta en kartlegging. Kiwa hjelper deg med alt fra planlegging til gjennomføring. Vi kan samtidig også gjøre en stikkprøvebasert vurdering av sikkerhetsdatablad, stoffkartotek, håndtering og lagring.

Hva innebærer en kartlegging?

Det er et regelverkskrav å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier. En kartlegging er en total gjennomgang av alle kjemikalier på en lokasjon slik at man får oversikt. Dette danner grunnlaget for alt videre arbeid med kjemikaliehåndtering.  

Hvorfor skal du gjennomføre en kartlegging?

  • Det er lovpålagt å kartlegge forekomsten av kjemikalier
  • For å sikre at det er samsvar mellom stoffkartotek og faktisk forekomst
  • For å lette arbeidet med drift av stoffkartotek
  • Det danner grunnlaget for risiko- og substitusjonsvurdering
  • For å få en pekepinn på om kjemikaliehåndteringen er betenkelig eller bør endres

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med? 

  • Kartlegging av bedriftens kjemikalier
  • Oppbygning av stoffkartotek
  • Kvalitetskontroll, utarbeidelse og oversettelse av sikkerhetsdatablad og etiketter
  • Leverandørkontakt ved eventuelle feil i dokumentasjon