Mer enn et sertifikat på veggen

Gjort på riktig måte vil en implementering av ISO 9001 gi ringvirkninger langt utover at bedriften kan henge et sertifikat på veggen. For å høste alle fordelene av en ISO 9001-sertifisering fullt ut må du jobbe kontinuerlig med å forbedre kvalitetssystemet og selskapet. 

Hva er fordelene med å implementere ISO 9001?

 • Oppnå økt kundelojalitet og øk gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger
 • Bli i stand til å jobbe smartere og spar tid, penger og ressurser
 • Reduser feilproduksjon og øk fortjenesten ved å forbedre interne prosesser
 • Motiver og engasjer medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser
 • Reduser kostnader og tid til marked gjennom mer effektiv bruk av bedriftens ressurser

Hva Kiwa kan bistå med

 • Kartlegge hvordan styringssystemet brukes i dag, definere mål og utarbeide prioriterte tiltak for å få det meste ut av styringssystemet
 • Demonstrere hvordan Lean og andre metoder for kontinuerlig forbedring kan brukes for å forbedre styringssystemet og styrke konkurranseevnen til din bedrift
 • Kurs i Lean og kontinuerlig forbedring
 • Bistå med overgangen til ny standard, ISO 9001:2015.
 • Integrere nye standarder i eksisterende styringssystem, f.eks. ISO 14001 (miljø) eller OHSAS 18001 (Arbeidsmiljø)
 • Gjennomføre, planlegge og evaluere interne revisjoner
 • Bedriftsintern opplæring for ledelse og øvrige ansatte

Hvorfor velge Kiwa

 • Rådgivere med lang bransjeerfaring og inngående kunnskap om ISO 9001
 • Eksperter på Lean og kontinuerlig forbedring
 • Få tilgang på godt utprøvde verktøy og metoder for å jobbe med kontinuerlig forbedring av styringssystemet
 • Praktisk tilnærming – våre rådgivere har erfaring både fra rollen som revisor og kvalitetssjef og vet hva som skal til for å blir sertifisert og hva som kreves for å beholde sertifiseringen
 • Kiwa TI er en ledende leverandør av kurs og rådgivning innen ISO 9001 og kvalitetsledelse