Kiwa har godkjent personell for FG-kontroll av automatiske slokkeanlegg utført etter NS-EN 12845, INSTA 900-1 og NFPA 13. Vi kan utføre 1. gangs- og rutinekontroll av slokkeanlegg, samt registrere anlegget inn i FG-kontroll.

Krav til kontroll blir svært ofte glemt i både nye og eksisterende borettslag og sameier. I mange tilfeller er man ikke klar over at man har slokkeanlegg, og i tillegg er man ofte ikke klar over ansvaret man har til kontroll og ettersyn av slokkeanlegg. Kiwa kan utarbeide rutiner for brukerens ettersyn, tilpasset anleggets kompleksitet og utførelse.

Hvorfor velge Kiwa:

Vi har et sterkt kompetansesenter innen brannsikkerhet, og har bred erfaring fra prosjektering av automatiske slokkeanlegg.