Målet for kontrollen er å påvise at brannkonseptet definerer nødvendige krav som skal oppfylles i detaljprosjekteringen samt verifisere at kravene i forskriften møtes.

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

Kiwa Teknologisk Institutt er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet for kontroll av brannsikkerhet. Vi kan bistå bedrifter med uavhengig kontroll av brannkonsept både for nybygg og større ombygginger som stiller krav om utarbeidelse av brannkonsept.

Kontroll av brannkonsept består av to hoveddeler:

  • Overordnet kontroll av dokumentasjon der det vurderes om den inneholder nødvendige opplysninger om byggverket og hvordan brannsikkerheten er ivaretatt.
  • Der brannsikkerheten er dokumentert ved analyse og/eller beregninger må det gjennomføres kontroll for å undersøke om verifikasjon for ivaretakelse av brannsikkerhet er faglig akseptabel. Det kontrolleres at oppfyllelse av funksjonskrav er verifisert.

Hvorfor velge Kiwa

  • Godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for byggkvalitet; Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
  • Lang erfaring i bransjen
  • Ledende leverandør av kurs i brannsikkerhet, automatiske slokkeanlegg og alarmsystemer