Overflatebehandling brukes for å forbedre egenskapene til en konstruksjon og bidra til forlenget levetid. Riktig valg av maling og belegg kan hindre skader og nedbryting av materialene, men valgmulighetene er mange.

Våre spesialrådgivere og seniorrådgivere har lang erfaring med utforming av spesifikasjoner og prosedyrer, samt kvalitetssikring.

Forbehandling kommer også opp som en naturlig del sammen med maling og belegg. Våre konsulenter ser alltid på hele bildet, fra forbehandling, valg av belegg og mulighetene til å påføre det valgte belegget i gitte omgivelser.

Overflatebehandlingen kan ha ulike funksjoner. Den kan for eksempel være korrosjonsbeskyttende, dekorativ, brannbeskyttende, og værresistent. Den bør være lett å bearbeide, ha god slitemotstand eller slagmotstand. Foruten organiske belegg som maling, har man ulike former for metalisering: varmgalvanisering/varmforsinking, termisk sprøyting, elektroplettering, sheradisering og fornikling. Av andre beleggtyper kan pulverlakk, tape-, voks-, gummi- og plastbelegg nevnes.

Ta kontakt med oss for å få en total oversikt på hva vi tilbyr innen veiledning, kartlegging, inspeksjon, konsekvensanalyser og testing.