Korrosjonstesting kan utføres på mange måter. Korrosjon kan skyldes mange ulike kjemiske stoffer avhengig av hvor du er. Det er ingen korrosjonstest som kan gjenspeile virkeligheten. Det er ikke mulig å beregne hvor lang test tid som tilsvarer et visst antall dager/år i virkeligheten. Den vanligste (og enkleste) metoden å teste korrosjon på er vha salt. Da benytter man helt rent salt (NaCl) og blander det ut til 5% blanding i rent demineralisert vann (eller destillert vann). Metoden er best for sammenliknende prøver, men benyttes også ifm kvalifisering av utstyr. For utstyr som skal stå ute på båter spesifiseres det 2 timer innsprøyting av salt og en uke lagring i fuktig omgivelse i 4 uker.

Aktuelle spesifikasjoner:

  • IEC 60068-2-11 Kontinuerlig spray.
  • IEC 60068-2-52 Syklisk test.
  • IEC-721 Classification of environmental conditions.
  • IEC 60945 Maritime Navigation and radiocommunication equipment and systems.
  • ETSI-EN 300 019-2-x Environmental Conditions for telecommunications equipment.
  • E10 IACS Testing Procedure for electrical, control and instrumentation equipment, computers and peripherals covered by classification (IACS=International Association of Classification Societies).
  • DNV 2.4 Standard for Certification, Environmental Test Specification for Instrumentation and Automation Equipment.
  • MIL-STD 810 Department Of Defence, Test Methode Standard, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests.