Dersom virksomheten deres opererer med økologiske matvarer på det svenske markedet eller innen EU, trenger dere denne sertifiseringen for å kunne merke produktene som økologiske. 

Revisorene våre har mer enn 25-års erfaring innen kontroll av økologisk produksjon, og de har god kunnskap om hele næringsmiddelkjeden. 

Om sertifiseringen

EUs forordning for økologisk produksjon, EF 834/2007, danner grunnlaget for det økologiske regelverket. En sertifisering i samsvar med EUs regler gir bedriften rett til å bruke logoen for økologisk produksjon, EU-løvet. Merkingen har vært obligatorisk på emballasjen siden 1. juli 2010.

KRAV er Sveriges mest kjente merke for økologisk produksjon. Ifølge undersøkelser kjenner 98 % av forbrukerne merket. 

KRAV er en stiftelse som arbeider for å fremme økologiske produkter, dyrevelferd og bærekraftig fiske. Regelverket tar utgangspunkt i EU-forordningen for økologisk produksjon. I mange tilfeller er reglene like, men i enkelte tilfeller går KRAVs regler lengre, for eksempel ved å tillate færre tilsetningsstoffer. En sertifisering i samsvar med KRAVs regler gir bedriften rett til å bruke både KRAVs merke og EU-løvet for de områdene der EUs regelverk gjelder. 

I reglene for KRAV-sertifisert produksjon finnes det også områder som ikke reguleres av EUs regler for økologisk produksjon. For eksempel kan man KRAV-sertifisere villfanget fisk og KRAV-sertifisere restauranter og storhusholdninger.

For hvem?

Kiwa tilbyr sertifisering for hele næringsmiddelkjeden:

 • dyrking, drivhus, dyrehold, biologisk dyrking, soppdyrking
 • produksjonshjelpemidler  
 • foredling av næringsmidler 
 • butikk
 • storhusholdninger 
 • restaurant 
 • fôr 
 • grossist 
 • distribusjon 
 • netthandel 
 • import 
 • viltvoksende bær og sopp 
 • fiske og akvakultur

Når er det behov for denne sertifiseringen?

Markedet for økologisk produserte næringsmidler vokser for hvert år. Salgsstatistikk fra dagligvarehandelen viser økninger innen både merkevarer og EMV (egne merkevarer). Det er en økende etterspørsel etter økologiske produkter, både råvarer og foredlede varer, til forbruker så vel som til restaurant og storhusholdning.

Med en sertifisering for økologisk produksjon i samsvar med EUs økologiske regler eller KRAVs regler, får du rett til å markedsføre produksjonen din som økologisk i Sverige og i EU, og du kan merke produktene dine med EUs logo eller KRAVs merke. 

Hvorfor velge Kiwa?

Vi har 30 års erfaring med sertifisering av økologisk produksjon, og vi arbeider med lokale kontrollører over hele landet.

Som kunde hos Kiwa får du tilgang til kundeportal, der du for eksempel kan registrere produksjonsoppgaver og laste ned dokumenter. Når produksjonen er godkjent, kan du når som helst hente sertifikat direkte fra kundeportalen. Du har alltid tilgang til aktuelle sertifiseringer.

Søknad og mer informasjon

På disse sidene finner du blant annet viktig informasjon om hvordan du som er sertifisert, kan bruke EUs logo for økologiske produkter eller KRAV-merket.

Kiwa sertifiseringskode som sertifiseringsorgan, som skal brukes ved merking av sertifiserte økologiske produkter, er SE-EKO-01.

Aktuell utgave