Alt sveisearbeid må følge retningslinjer som er beskrevet i en sveiseprosedyre. Kvalifiserte sveiseprosedyrer skal utarbeides i henhold til en sveiseforskrift eller standard, og er helt nødvendig for å sikre at sveisearbeidet blir riktig utført.

Hva er WPQR?

For at en sveiseprosedyre skal bli kvalifisert, kreves det flere prøver og tester som må dokumenteres. Dokumentasjonen for sveiseprosedyrekvalifisering betegnes som WPQR (Welding Procedure Qualification Record).

Når en ny sveiseprosedyre skal utvikles, skal sveisingen først bevitnes av en uavhengig tredjepart. Er det snakk om sveising av rør for trykkpåkjent utstyr, må bevitnelsen utføres av et teknisk kontrollorgan som har fullmakt å sette godkjentstempel i henhold til PED – trykkdirektivet.

Etter at sveisingen er gjennomført og bevitnet, skal en uavhengig sveiseinspektør godkjenne sveisen. En slik visuell inspeksjon skal gjøres av en sveiseinspektør NS 477 eller en visuell inspektør NS EN 473 nivå 2.

Materialtesting av sveiseprøver (NDT og DT)

Neste steg er NDT (Non Destructive Testing) av sveiseprøvene. De vanligste metodene er røntgen (RT), ultralyd (UT), magnetpulverinspeksjon (MT) og penetrantinspeksjon (PT). NDT skal utføres av personell som er sertifisert i henhold til NS EN 473/Nordtest nivå 2.

Når NDT er utført og godkjent, skal sveiseprøvene til destruktiv testing (DT) på et materiallaboratorium. Dersom testresultatene viser at kravene i gjeldende standard er oppfylt, kan tredjepartsorganet utarbeide en godkjent sveiseprosedyre (WPQR).

Med utgangspunkt i WPQR-dokumentet lages en WPS (Welding Procedure Specification), som benyttes som bruksanvisning under sveisearbeidet.

Kiwa er totalleverandør av WPQR-tjenester

Kiwa er akkreditert for godkjenning av WPQR (Welding Procedure Qualification Record) i henhold til NS-EN ISO 17020:2017 samt WPQR som skal tilfredsstille kravene i PED – trykkpåkjent utstyr.

Kiwa bevitner og utsteder sveiseprosedyrer i henhold til de fleste nasjonale og internasjonale standarder og kundespesifikasjoner, bl.a. NS-EN ISO 15614, ASME IX, NORSOK M601 og NORSOK M101.

Kiwa har gode rutiner for sveiseprosedyrer og solid kunnskap om sveisemetoder og materialer. All testing, oppfølging og dokumentering skjer inhouse i Norge, og vi kan derfor love rask og effektiv leveranse. Tilbakemeldingene fra våre kunder er at vi oppleves som en sikker leverandør.