Covid-19 pandemien påvirker måten vi jobber på, våre sosiale liv og ikke minst våre interaksjoner med andre mennesker, både privat og i det offentlige rom. Etter vårens mange svært inngripende og sterke tiltak for å håndtere coronasituasjonen, er det igangsatt en gradvis nedbygging av de mest omfattende tiltakene. Dette innebærer at næringslivet verden over gradvis og kontrollert kan gjenoppta sin virksomhet og leveranser til sine kunder. Dette forutsetter at selskapene følger myndighetenes krav, retningslinjer og råd for å forebygge smittespredning.

Med Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak synliggjør bedriften overfor kunder og ansatte at dere jobber systematisk og målrettet med gode smitteverntiltak som er i tråd med norsk regelverk og bransjestandarder.

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak kan være et nyttig hjelpemiddel for å sikre at din bedrift opprettholder et høyt nivå på deres smittevernarbeid og -tiltak.

Kvalitetsmerke for smitteverntiltak

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak er et tilbud til virksomheter som ønsker å få testet sine Covid-19 tiltak opp mot gjeldende nasjonale krav og bransjespesifikke retningslinjer.

Kiwa vurderer ledelsessystemet i din bedrift med fokus på hvordan og i hvilken grad smitteverntiltakene er iverksatt på en virkningsfull måte, og at det er i henhold til krav og retningslinjer. Vi kan vurdere ledelsessystemer som er basert på både ISO-standarder og HMS-internkontrollsystemer.

Resultatet av Kiwa sin vurdering vil være en samsvarserklæring. Den dokumenterer at ledelsessystemet oppfyller de aktuelle kravene og retningslinjene på en virkningsfullmåte. Kriteriene for å få tildelt Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak, vil være at smittevernarbeidet skal være på et høyt nivå.

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke gir din bedrift et bevis på at smitteverntiltakene holder et høyt nivå. Dette skaper tillit og trygghet for både kunder og ansatte. 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak kan være et nyttig hjelpemiddel for å sikre at din bedrift opprettholder et høyt nivå på deres smittevernarbeid og -tiltak.


Skaper tillit

Kiwa har lang erfaring med å gjennomføre samsvarsvurderinger, og sertifiserer organisasjoner innenfor en rekke nasjonale og internasjonale standarder.

Flere internasjonale selskap bruker i dag Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for å vise sine kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere at de har iverksatt nødvendige tiltak for å begrense spredningen av Corona-viruset i henhold til gjeldende krav og retningslinjer.

Ønsker du mer informasjon om Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak kan du ta kontakt med oss for en uformell prat.