Ikke sjelden settes søkelyset på virksomhetens kjerneprosesser når man ønsker å forbedre. Imidlertid er hovedprosesser avhengig av effektive og nyttige støtteprosesser for å kunne fungere optimalt.

I lean administrasjon tar vi for oss kjente Leanbegreper som sløsing og kundefokus, beskriver arbeidsprosesser slik de er i dag og bruker verktøy og metoder for å forbedre dagens metoder så de passer til morgendagens arbeidsoppgaver og kundebehov.