Hva er Lean?

Lean er en videreføring av en filosofi som ble industrialisert og satt sammen i japansk bilindustri for over 50 år siden. I senere år har Lean også gjort sitt inntog i servicebedrifter, offentlige kontorer og helsevesen, og er i dag en av de mest brukte tilnærmingene til forbedringsprosesser i organisasjoner i dag.

Grunntanken bak Lean er at man skal bli litt bedre hver dag. Lean setter kunden i fokus, og det er de aktivitetene som skaper verdi for kunden som skal sette retningen for forbedringsarbeidet. Ved å fjerne aktiviteter som ikke tilfører verdi samt redusere det man i Lean kaller sløsing får du frigjort tid til verdiskapende aktiviteter. Lean handler altså ikke om å jobbe hardere, men smartere.

Bør min bedrift implementere Lean?

Alle bedrifter som er opptatt av å bli bedre bør vurdere Lean, uavhengig av bransje, antall ansatte og organisasjonsform. Alle bedrifter har prosesser og alle prosesser kan forbedres.

Hva er fordelene med Lean?

Lean legger til rette for at du skal få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser. Med Lean kan din bedrift:

 • Forbedre kvaliteten på produkter og/eller tjenester
 • Bli i stand til å ta faktabaserte beslutninger i forbedringsarbeidet
 • Fjerne «støy» og bli i stand til fokusere på det som faktisk gir verdi.
 • Bli i stand til å jobbe smartere og mer effektivt ved å bruke tilgjengelige ressurser hensiktsmessig
 • Redusere kostnader
 • Bli en mer fleksibel, dynamisk og robust bedrift
 • Oppnå høyere grad av medarbeiderinvolvering
 • Få mer fornøyde kunder og medarbeidere

Hvordan kan Kiwa hjelpe meg med Lean? 

 • Kurs som gjør deg i stand til å lede forbedringsarbeid basert Lean
 • Praktisk innføring i de mest brukte verktøyene og metodene som kan omsettes til egen virksomhet som gjør deg i stand til å starte Lean-arbeidet i egen bedrift
 • Erfarne rådgivere som kan bistå bedriften med Lean-arbeidet
 • Arrangere Lean-spillet – en inspirerende måte å lære de ansatte hva man kan oppnå med Lean

Hvorfor velge Kiwa?

 • Erfarne rådgivere med lang praktisk erfaring innen Lean
 • Rådgivere med erfaring fra både offentlig og privat sektor
 • Praktisk tilnærming til Lean