Hver deltaker vil kjenne på kroppen hvordan en dårlig prosess kan skape stress og svake resultater. Gjennom spillet lærer deltakerne å jakte forbedringer og jobbe smartere. Alle som deltar i spillet vil erfare hvordan Lean kan snu de dårlige resultatene, erfaringer som kan overføres til forbedringsarbeidet i egen bedrift.

Spillet passer utmerket som praktisk øvelse på kurs, til fagdager, kick off eller tilsvarende arrangementer. Lean-spillet gir ringvirkninger langt utover samlingen og forsterker arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Hvorfor er Lean-spillet spesielt egnet som gruppeaktivitet?

 • Engasjerer alle deltakerne samtidig
 • Praktisk tilnærming
 • Trigger konkurranseinstinktet
 • Bygger en felles kultur
 • Deltakerne får innsyn og forståelse for Lean-metodikken
 • Deltakerne får prøvd ut sine forslag
 • Effektene av forslagene tydeliggjøres gjennom videre spill
 • Og ikke minst er det veldig gøy

Hva er fordelen med Lean-spillet?

 • Spillet kan kobles til virkeligheten i bedriften
 • Gir økt forståelse for verdikjeden i selskapet
 • Læring gjennom prøving og feiling
 • Motiverer og engasjerer medarbeidere til å fortsette forbedringsarbeidet
 • Gir en forståelse for hvilke muligheter som finnes ved bruk av Lean-metodikken
 • Endrer holdningen til forbedringsarbeid
 • Skaper diskusjoner for videre arbeid
 • Spillet passer for alle bransjer

Våre rådgivere har lang erfaring med å bruke Lean-spillet også som en del av et større arrangement. Vi garanterer at alle blir engasjert.