Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Standarden er utviklet for å hjelpe bedrifter med å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet. Nærmere 300 000 bedrifter er sertifisert iht. standarden på verdensbasis. I Norge er det utstedt omtrent 800 sertifikater. 

Hvorfor bør min bedrift vurdere ISO 14001?

 • Bevisstgjøre ledelse og ansatte på hvordan bedriften påvirker miljøet, og hvordan belastningen på miljøet kan reduseres
 • Kutt kostnader ved å redusere avfallsmengde og energiforbruk
 • Bli i stand til å jobbe mer effektivt ved å ta i bruk metoder og verktøy fra standarden
 • Skap varige konkurransefortrinn og et godt omdømme

Hva Kiwa TI kan bistå din bedrift med

 • Åpne og bedriftsinterne kurs innen ISO 14001 og miljøstyring
 • GAP-analyse – Hvor står bedriften i dag, og hva må på plass før bedriften kan søke om sertifisering iht. ISO 14001
 • Bistand med å utvikle og implementere et styringssystem iht. ISO 14001
 • Miljøsjef til leie – tette bedriftens kompetansegap
 • Bistand med å gjennomføre internrevisjoner av styringssystemer for kvalitet, miljø og HMS

Hvorfor velge Kiwa TI

 • Rådgivere med lang bransjeerfaring og inngående kunnskap om ISO 14001
 • Praktisk tilnærming – våre rådgivere har erfaring både fra rollen som revisor og miljøsjef og vet hva som skal til for å blir sertifisert
 • Kiwa TI er en ledende leverandør av kurs og rådgivning innen ISO 14001 og miljøstyring
 • ådgiv – En kostnadseffektiv metode for implementering av miljøstyringssystem iht. ISO 14001