Sikkerhet står sentralt hos bedrifter som produserer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. Vi bistår med implementering av gode rutiner for en trygg og riktig håndtering farlig gods. 

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

Ansvaret til en sikkerhetsrådgiver er å forebygge og redusere risikoen for skade på personer, materiell og miljø i forbindelse med transport av farlig gods. Sikkerhetsrådgiveren skal være en navngitt person med bestått sikkerhetsrådgivereksamen og gyldig kompetansebevis. 

Når er det krav om sikkerhetsrådgiver?

En sikkerhetsrådgiver er pålagt gjennom forskrift om landtransport av farlig gods. Alle bedrifter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar, transporterer, losser eller håndterer farlig gods på vei eller jernbane i mer enn ubetydelige mengder skal ha en sikkerhetsrådgiver. 

Hva er fordelen med en sikkerhetsrådgiver?

  • Dere sikrer at bedriften oppfyller regelverkskravene
  • Bedre kontroll gir færre ulykker og mindre utslipp 
  • Dere viser at bedriften tar HMS på alvor
  • Sikkerhetsrådgiveren kan gi nødvendig opplæring av de ansatte

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

  • Leie av sikkerhetsrådgiver 
  • Kartlegging og identifisering av farlige kjemikalier
  • Rådgivning i regelverk og veiledning i utfyllelse av transportdokumenter
  • Utarbeide rapporter – bedriftsinternt og til myndighetene 
  • Opplæring av virksomhetens ansatte