Hvordan foregår en MIP-inspeksjon?

Bjørnar Meland i Kiwa Norge rapporterer fra inspeksjonen av skianlegget til Vrådal Panorama.