Enten man er skipsbygger eller planlegger en ny fabrikk eller installasjon avhenger mye av korrekt materialvalg. Våre konsulenter kan bistå deg med å gjøre de riktige valgene.

Ut fra materialenes egenskaper finnes det et hav av muligheter, samtidig som de økonomiske rammene setter grenser. Man skal også ta hensyn til korrosjonsaspekter og overflatebehandling. Gjennom testing og materialdatabaser - kombinert med vår lange erfaring - kan vi bistå deg gjennom denne utviklingsprosessen. Vi har erfaring fra blant annet brokonstruksjoner, prosessanlegg, offshore- og onshore-industri.