Kiwa Teknologisk Institutt har erfarne miljøfyrtårnkonsulenter som bistår bedriften frem til sertifisering. Vi tilbyr også resertifisering av miljøfyrtårnbedrifter.

Miljøfyrtårn er en mulighet for bedrifter som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Hovedideen er å identifisere tiltak som gir økt lønnsomhet og redusert miljøbelasting for bedrifter som ønsker å strekke seg lengre i miljøforbedringer enn det som er lovpålagt.

Et av de viktige elementene er at bedriften i samarbeid med Miljøfyrtårnkonsulenten skal komme fram til gode løsninger. I samarbeid med Teknologisk Institutts konsulent gjennomfører bedriften en miljøkartlegging i henhold til fastsatte bransjekrav. Dette er en effektiv og god metode for å avdekke de viktigste miljøutfordringene som utgangspunkt for tiltak som gir bedre miljøprestasjoner.

Gjennom prosessen frem mot sertifiseringen vil bedriften også ivareta kravene til systematisk HMS-arbeid.

Miljøfyrtårnsertifisering kan dessuten fungere som et steg mot ISO 14001-sertifiseringen og EMAS-godkjenning (Eco-Management and Audit Scheme).

Vi tilbyr rådgivning til fast pris. Vi kan også bistå med rådgivning for nettverk av virksomheter, primært innen samme bransje.

Resertifisering

Sertifikatet er gyldig i 3 år og virksomheten må utarbeide årlige miljørapporter samt resertifiseres før sertifikatet utløper. Den årlige miljørapporten skal utarbeides innen 1. april hvert år. Vi bistår med utarbeidelsen.

Som grunnlag for å utarbeide handlingsplanen for påfølgende år anbefaler vi at det gjennomføres en intern revisjon for å avdekke forbedringsområder. Vi bistår gjerne med forberedelser og gjennomføring av en slik revisjon og gir råd om tiltak.