Gratis selvevaluering

Undersøkelsen ligger fritt tilgjengelig for deg som vil gjøre en selvevaluering av hvor virksomheten står. Vi anbefaler at selvevalueringen gjennomføres av nøkkelpersoner i virksomheten i et ledermøte eller andre relevante fora. Da kan dere få fruktbare diskusjoner rundt hvert spørsmål og komme frem til en felles oppfatning av hvor virksomheten står i dag. 

Selvevalueringen kan du gjøre her

Få dybdekunnskap om virksomhetens forbedringsmodenhet

Vil du ha en bedre oversikt over hvilken forståelse både ledere og ansatte har av virksomhetens kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid? Da anbefaler vi en skreddersydd modenhetsundersøkelse for din virksomhet. 

Kiwa skreddersyr undersøkelsen for din virksomhet og bistår i analysearbeidet. Modenhetsundersøkelsen kan sendes til samtlige ansatte i virksomheten, og du vil få en detaljert rapport som også kan ta for seg forbedringsmodenhet på tvers av lokasjoner og avdelinger. 

Kontakt oss for mer informasjon.