Innen subsea konstruksjoner har vi flere års erfaring med bunnrammer, manifoiler, Xmas-trær, rørarrangement og gjelder for alle fabrikasjoner inkludert prefabrikasjon, modul montering, pakke eller «skid» monterte enheter på verksted og i feltinstallasjoner.

Sveiser kan testes ved hjelp av ulike NDT-teknikker som industriell radiografi, ultralyd testing, penetrant testing, magnetisk testing eller virvelstrøm.

Eksempler der man ønsker å detektere sveisefeil og material:

  • Bindefeil, sprekker, porer, slag, oksyder etc.

Kvalitetskravene er definert i industristandarder som NORSOK, ASME, ASTM, API, ASTN og kundespesifikke krav.

Sveisekontroll med NDT-prosess:

  • Utvikle, kvalifisere og godkjenne prosedyrer (Q-Spec/Teknisk skjema)
  • Etablering og godkjenning av teknikker, tolke koder, standarder, spesifikasjoner og prosedyrer
  • Utpeke spesielle NDT-metoder, teknikker og prosedyrer som skal brukes
  • NDT-operasjoner som er kvalifisert og tildelt, samt bør være i stand til å tolke og evaluere resultater i form av eksisterende koder, standarder, og spesifikasjoner
  • Etablering av teknikker og bistå til å etablere akseptkriterier når ingen ellers er tilgjengelig
  • Sertifisert personell som benyttes er ofte NDT Level III for verifisering av fremgangsmåtene og NDT Nivå II personell for utførelse av disse teknikkene
  • Utførende NDT-personell vil være kvalifisert og sertifisert i henhold til en skriftlig praksis som tilfredsstiller ISO 9712 eller tilsvarende