Med NDT-teknikker som industriell radiografi, ultralyd testing, penetrant testing, magnetisk testing, visuell kontroll eller virvelstrøm verifiser vi at kvalitetskravene for materialets interne styrke og integritet oppfylles eller avdekker eventuelle bindefeil, sprekker, porer, slag, oksydering o.l.

Kvalitetskravene er definert i industristandarder som NORSOK, ASME, ASTM, API, ASTN og kundespesifikke krav.

Vi er stolte av å være Nordens ledende leverandør av NDT-tjenester. Du kan eventuelt lese mer om hvilke standard og avanserte NDT-metoder Kiwa kan tilby for å sikre din bedrift under Ikke-detruktiv testing

Sveisekontroll med NDT-prosess:

  • Utvikle, kvalifisere og godkjenne prosedyrer (Q-Spec/Teknisk skjema)
  • Etablering og godkjenning av teknikker, tolke koder, standarder, spesifikasjoner og prosedyrer
  • Utpeke spesielle NDT-metoder, teknikker og prosedyrer som skal brukes
  • NDT-operasjoner som er kvalifisert og tildelt, samt bør være i stand til å tolke og evaluere resultater i form av eksisterende koder, standarder, og spesifikasjoner
  • Etablering av teknikker og bistå til å etablere akseptkriterier når ingen ellers er tilgjengelig
  • Sertifisert personell som benyttes for verifisering av fremgangsmåtene er hovedsaklig  sertifisert som NDT Level III , mens  NDT Nivå II personell benyttes ved utførelse av NDT-teknikkene
  • Utførende NDT-personell er kvalifisert og sertifisert i henhold til enskriftlig praksis som tilfredsstiller ISO 9712 eller tilsvarende