Vi investerer kontinuerlig i kurs og teknologi. Utvikling og applikasjoner for testingsystemet skjer i tett samarbeid med våre kunder.

Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. For eksempel røntges sveisede skjøter for å kontrollere sveisekvaliteten. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

NDT-metodene har til hensikt å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Kiwa bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for din bedrift. På den måten kan du planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer deg best, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden. 


Vi tilbyr både grunnleggende og mer avanserte ikke-destruktiv testingstjenester:

Visuell kontroll (VT)
Magnetpulvertesting (MT)
Penetranttesting (PT)
Røntgentesting (RT)
Ultralydtesting (UT)
Virvelstrømtesting (ET)
Tetthetskontroll (LT)
Materialidentifisering (PMI)
Avansert VT; Videotesting
Avansert RT; Digitalrøntgen
Avansert UT; Phased array, TOFD, EMAT, IRIS, Long or Short Range UT
Avansert ET; MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET.

Kritiske kompententer og utstyr

Ikke-destruktiv testing brukes også som en del av tilbakevendende kontroll eller forebyggende underlag for å måle statusen på kritiske komponenter og utstyr. Som et eksempel testes gulvet i en lagertank med en spesiell gulvskanner. Gulvet som består av stålplater kan være utsatt for korrosjon og skanneren måler tykkelsen på platene. Dersom platene er tynne må de byttes ut for å unngå at tanken skal begynne å lekke.

Våre medarbeidere er sertifiserte etter ISO9712. Testingsystemet og personal for tilbakevendende kontroll er enten kvalifiserte etter eksterne eller interne kvalifiseringskrav. Kiwa er også akkreditert i henhold til en rekke ISO- standarder, noe som innebærer tett intern- og eksternoppfølging av personellkvalifikasjoner, som en trygghet for deg som kunde.

Vi har Level 3 operatører innenfor samtlige metoder.