For å være NTO-registrert, må din bedrift kunne dokumentere at en rekke rutiner og prosesser er etablert i bedriften med hensyn til kompetanse, kvalitet og struktur. 

Bedrifter som er akkreditert iht. ISO 17025 vil automatisk bli godkjent. Dersom din bedrift er sertifisert iht. ISO 9001 vil det kun kreves en del spesifikke dokumenter som tilgang til Nivå 3 kompetanse, kalibreringsrutiner samt personelloversikt. 

For å gjøre det enkelt for deg, har vi laget en egen sjekkliste som vil hjelpe deg i forbindelse med NTO registrering. 

Denne finner du her: Sjekkliste NTO-søknad

Andre skjema i forbindelse med søknadsprosessen finner du her: 

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning, er det bare å ta kontakt med oss.